തിരൂര്‍ മലയാളം

മലയോളം മലയാളം

കൈറ്റിന്റെ ഉബണ്ടു 18.04ല്‍ മലയാള ഭാഷാ സാഹിത്യ വിവരങ്ങള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകതിരൂർ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം

പ്രിയരേ...

കേരളത്തിലെ മലയാളം അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് തിരൂർ മലയാളം. 2015 മുതൽ ബ്ലോഗ് അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി തിരൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരു സംഘം അധ്യാപകരാണ് ഇതിനുപിന്നിലുള്ളത്. പിന്നീട് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള മലയാളം അധ്യാപകരുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഈ സംരംഭത്തിന് ഉണ്ടായി. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ഭാഷാസ്നേഹികളും ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ സജീവമാണ്. മലയാളഭാഷയെ അതിന്റെ തനിമയോടും പ്രൗഡിയോടും കൂടി പങ്കുവയ്ക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ലക്ഷ്യം. 2018 നവംബർ ഒന്നിന് തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാള സർവകലാശാലയിൽ വച്ച് മലയാള സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസിലർ ഡോ. അനിൽ വള്ളത്തോൾ തിരൂർ മലയാളം ഓൺലൈൻ ചാനൽ മലയാളികൾക്ക് സമർപ്പിച്ചതോടെ തിരൂർ മലയാളം അന്തർദേശീയ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഷാസാഹിത്യ ചാനൽ എന്ന ഖ്യാതി തിരൂർ മലയാളത്തിനുണ്ട്. മലയാള സാഹിത്യ സാഗരത്തിന് ഇലക്ട്രോണിക് സാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിച്ച വിർച്വൽ ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാം അവസരങ്ങളുണ്ട് എന്ന അന്വേഷണമാണ് ഈ കൂട്ടായ്മ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഭാഷ അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഭാഷാസ്നേഹികൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ആണ് ഈ വെബ് സൈറ്റ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ശേഷം പിന്നീട്...

പ്രോജക്റ്റുകള്‍മൊബൈല്‍ അപ്ലിക്കേഷന്‍

കേരളത്തിലെ മലയാളം അധ്യാപകരുടെയും ഭാഷാസ്നേഹികളുടെയും കൂട്ടായ്മയായ തിരൂർ മലയാളത്തിന്റെ ഒരു സംരംഭമാണ് തിരൂർ മലയാളം മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഇത് ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.
കൂടുതലറിയാന്‍...

Our Services

ആദ്യ ചാനല്‍


കേരളത്തിലെ മലയാളം അധ്യാപകരുടെയും ഭാഷാസ്നേഹികളുടെയും കൂട്ടായ്മയായ തിരൂർ മലയാളത്തിന്റെ ഒരു സംരംഭമാണ് തിരൂർ മലയാളം ഭാഷാ സാഹിത്യ ചാനൽ. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ഭാഷാസാഹിത്യ ചാനലാണ് ഇത്.

കൂടുതലറിയാന്‍...

Our Services

ഓഡിയോ ചാനല്‍


കേരളത്തിലെ മലയാളം അധ്യാപകരുടെയും ഭാഷാസ്നേഹികളുടെയും കൂട്ടായ്മയായ തിരൂർ മലയാളത്തിന്റെ ഒരു സംരംഭമാണ് ഓഡിയോ ചാനൽ. ഇതിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു. ഭാഷയും സാഹിത്യവും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലാണ് ഈ ഓഡിയോ ചാനൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കൂടുതലറിയാന്‍...

Our Services

ബ്ലോഗ്


കേരളത്തിലെ മലയാളം അധ്യാപകരുടെയും ഭാഷാസ്നേഹികളുടെയും കൂട്ടായ്മയായ തിരൂർ മലയാളത്തിന്റെ ഒരു സംരംഭമാണ് തിരൂർ മലയാളം ബ്ലോഗ്. തിരൂർ മലയാളത്തിലെ ആദ്യകാല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ബ്ലോഗ്. ഇത് ഇന്നും സജീവമായി പക്ഷേ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും റഫറൻസ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് തിരയുന്നുണ്ട്.

കൂടുതലറിയാന്‍...
Our Services

ഇ - മാഗസീന്‍


കേരളത്തിലെ മലയാളം അധ്യാപകരുടെയും ഭാഷാസ്നേഹികളുടെയും കൂട്ടായ്മയായ തിരൂർ മലയാളത്തിന്റെ ഒരു സംരംഭമാണ് ഇ-മാഗസിൻ. തിരൂർ മലയാളം മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ ഈ മാഗസിൻ വായിക്കാവുന്നതാണ്. ഭാഷയും സാഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ വിഭവങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കമായി കാണാം.

കൂടുതലറിയാന്‍...
Our Services

ഓഡിയോ വായന


കേരളത്തിലെ മലയാളം അധ്യാപകരുടെയും ഭാഷാസ്നേഹികളുടെയും കൂട്ടായ്മയായ തിരൂർ മലയാളത്തിന്റെ ഒരു സംരംഭമാണ് ഓഡിയോ വായന. പുസ്തകങ്ങളും കഥകളും കവിതകളും ഓഡിയോ രൂപത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വമ്പൻ ശേഖരമാണ് ഓഡിയോ വായന.


കൂടുതലറിയാന്‍...

GALLERY

സവിശേഷദൃശ്യങ്ങള്‍

തിരൂര്‍ മലയാളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമവാര്‍ത്താശേഖരം