തിരൂര്‍ മലയാളം

മലയോളം മലയാളം

മലയാള സാഹിത്യ സാഗരത്തിന് ഇലക്ട്രോണിക് സാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിച്ച വിർച്വൽ ലോകത്തിൽ എന്തെന്ത് അവസരങ്ങളുണ്ട് എന്ന അന്വേഷണം. വാട്സ് ആപ് ഗ്രൂപ്പ്, ബ്ലോഗ്, ഇ മാഗസീൻ, ഓഡിയോ ബുക്ക്, മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഭാഷാ സാഹിത്യ ചാനൽ, വാരാന്ത്യ സാഹിത്യ പത്രം, ഓഡിയോ ചാനൽ എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം പുതിയതെന്ത് എന്ന അന്വേഷണം...

Our Services
ഓഡിയോ വായന


കേരളത്തിലെ മലയാളം അധ്യാപകരുടെയും ഭാഷാസ്നേഹികളുടെയും കൂട്ടായ്മയായ തിരൂർ മലയാളത്തിന്റെ ഒരു സംരംഭമാണ് ഓഡിയോ വായന. പുസ്തകങ്ങളും കഥകളും കവിതകളും ഓഡിയോ രൂപത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വമ്പൻ ശേഖരമാണ് ഓഡിയോ വായന. ഈ വായനാമുറിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള രചനകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കേൾക്കാവുന്നതാണ്.

ഓഡിയോ വായന കേള്‍ക്കാന്‍..