അച്ചുതത്ത് വാസുദേവൻ മൂസ്സത്
അച്യുതമേനോന്‍
അച്യുതമേനോൻ കാത്തുള്ളിൽ
അച്യുതമേനോൻ ചേലനാട്ട്
അച്യുതമേനോൻ മേലങ്ങത്തു
അച്യുതമേനോന്‍ വെബ്ലശ്ശേരി
അനുജൻ അച്ചൻ പാലിയത്ത്
അനുജൻ നമ്പൂരിരിപ്പാട് ആലത്തൂർ
അപ്പുണ്ണി നമ്പ്യാർ എം സി
അപ്പുനെടുങ്ങാടി
അമ്പാടി നാരായണിപ്പുതുവാള്‍സ്യാർ
അമ്പാടി ഇക്കവമ്മ
അമ്മാമൻ തമ്പുരാൻ
അമ്മാളുമ്മ തരവത്തു
അരവിന്ദ് ഗുപ്ത
അർണോസ് പാതിരി
അലക്സാണ്ടർ ചെറുകാരക്കുന്നേല്‍
അവിഞ്ഞിക്കാട്ട് ഭവദാസൻ ഭട്ടതിരിപ്പാട്
അംശി നാരായണപ്പിള്ള
അഴകത്തു ഇ.പത്മനാഭകുറുപ്പ്
ആയില്യംതിരുനാൾ
ആര്‍. ഈശ്വര പിള്ള
ആർ. ഈശ്വരപിള്ള
ഇടപ്പള്ളി രാഘവൻ പിള്ള
ഇട്ടിമായമ്മ കൊങ്ങാട്ടിൽ
ഇമ്പിച്ചൻ ഗുരിക്കള്‍
ഇരയിമ്മൻ തമ്പി
ഇരിമ്പിളിയം കെ സി കെ
ഇളയതു മച്ചാട്ട്
ഇളയത്തു സി.പി.കെ
ഉണ്ണായി വാരിയർ
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ വി
ഉണ്ണിപ്പാരൻ വൈദ്യർ വലിപ്പറമ്പിൽ
ഉദയവർമ തമ്പുരൻ കടത്തനാട്ടു
ഉള്ളൂർ എസ്. പരമേശ്വരയ്യർ
എം ആര്‍ ആര്‍
എ. ഗോവിന്ദ പിള്ള
എം. നീലകണ്ഠപ്പിള്ള ജ്യോത്സ്യൻ
എം. രാജരാജവർമ്മാ
എ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ
എം.പി. പരമേശ്വരൻ
എം.പി. പോൾ
എം.പി. വർക്കി
എൻ.ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ
എൽ. ജെ. ഫ്രോണ്മെയർ
എസ് വി നായര്‍
എസ്. രാമനാഥ അയ്യർ
എഴുത്തച്ഛൻ
ഒ. ചന്തുമേനോൻ
ഓട്ടൂര്‍ ഉണ്ണി നമ്പൂതിരിപ്പാട്‌
ഔസേപ്പ് റമ്പാൻ
കടത്തനാട്ട് ഉദയ വർമ്മ തമ്പുരൻ
കടത്തനാട്ട് ശങ്കര വർമ്മ തമ്പുരൻ
കണ്ടത്തിൽ മത്തുള്ള മാപ്പിള
കണ്ണമ്പുഴ കൃഷ്ണ വാരിയർ
കരീം സി കെ
കരുണാകരൻ ഏഴുത്തച്ചൻ
കരുണാകരമേനോൻ പന്നിക്കോട്ട്
കരുണാകരമേനോൻ വടക്കേക്കര
കലകണ്ഠ മേനോൻ തെക്കേ കാത്തുള്ളിൽ
കല്ലിങ്ങൽ ചാത്തുണ്ണി വൈദ്യർ
കല്ലൂർ ഉമ്മൻ ഫിലിപ്പോസ്
കവിയൂർ രാമൻ നമ്പ്യാർ
കറുപ്പൻ കെ.പി.
കാരാട്ടു നമ്പൂതിരി
കാരുചിറ ഗീവർഗീസ് ശെമ്മാശൻ
കാളിദാസൻ
കാറൽ മാർക്സ്
കീഴ്‌കുളം എൻ. രാമൻ പിള്ള
കുക്കാനിയൽ
കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ
കുഞ്ചു മേനോൻ
കുഞ്ഞൻ മേനോൻ
കുഞ്ഞൻ വാരിയർ
കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ നാദാപുരം
കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണ മേനോൻ
കുഞ്ഞിരാമ മേനോൻ സി
കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ പി
കുഞ്ഞിലക്ഷ്മി അമ്മ കെ.പി
കുട്ടൻ എഴുത്തച്ചൻ ജ്യോത്സ്യൻ
കുട്ടൻ നായർ
കുട്ടമത്ത്
കുണ്ടൂർ നാരായണമേനോൻ
കുമാരനാശാന്‍
കുമാരൻ മൂർക്കോത്തു
കുറുപ് ബി.ജി
കുറുപ് ബി.ജി.
കുറുപ്പ് പാറക്കോട്
കുറുവാന്തൊടിയിൽ ശങ്കരനെഴുത്തച്ഛൻ
കൃഷ്ണ വാരിയർ
കൃഷ്ണൻ എമ്പ്രാന്തിരി പി
കൃഷ്ണൻ നായർ കെ പി
കൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ കോങ്ങോട്ട്
കൃഷ്ണൻ നായർ സി
കൃഷ്ണൻ വൈദ്യർ
കൃഷ്ണപിള്ള എൻ.കെ.
കൃഷ്ണപ്പൊതുവാൾ
കൃഷ്ണമേനോൻ
കൃഷ്ണമേനോൻ കപ്പാന
കൃഷ്ണവാര്യര്‍ എം. ആർ.
കെ പി എസ് മേനോന്‍
കെ. കെ. മന്നൻ
കെ. നാരായണ മേനോൻ
കെ. പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി
കെ. പാപ്പൂട്ടി
കെ.എം.
കെ.എസ്. ഉണ്ണി
കെ.സി. കേശവപിള്ള
കേരള വർമ്മ വലിയകോയിത്തമ്പുരൻ
കേശവൻ വൈദ്യർ
കേശവമേനോൻ
കൈക്കുളങ്ങര രാമ വാരിയർ
കൊച്ചി കേരളവർമ്മ അമ്മാമൻ തമ്പുരാൻ
കൊച്ചു കൃഷ്ണൻ നാടാർ
കൊച്ചുണ്ണി കർത്താവ്
കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരൻ
കൊടുങ്ങല്ലൂർ കൊച്ചുണ്ണി തമ്പുരാൻ
കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി
കൊളത്തേരി ശങ്കര മേനോൻ
കോട്ടയത്തു തമ്പുരാൻ
കൗടില്യന്‍
ക്ലെമന്റ് പിയാനിയസ്
ഗോദശങ്കർ പുന്നത്തൂർ
ഗോപാല വാര്യർ പണ്ടനാട്ടിൽ
ഗോപാലൻ എ
ഗോപാലപിള്ള
ഗോപാലപിള്ള പി ചിറയൻകീഴ്
ഗോപാലപിള്ള എ
ഗോപാലവ്രതൻ
ഗോവിന്ദ പിഷാരടി കെ.പി.
ഗോവിന്ദപിള്ള എം.കെ.
ഗോവിന്ദപ്പിള്ള പി
ഗോവിന്ദമേനോൻ
ചങ്ങമ്പുഴ
ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ
ചന്ദ്രശേഖരന്‍ പിള്ള വൈക്കം
ചമ്പതിൽ ചാത്തുക്കുട്ടി മന്നാടിയാർ
ചാത്തു കെ. കെ
ചുനക്കര രാമവാര്യർ
ചുമ്മാർ
ചെറുകാട്
ചെറുശ്ശേരി
ചേന്നാസ് മനക്കൽ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി
ജനാർദ്ദന മേനോൻ കുന്നത്തു
ജംബുനാഥൻ
ജയദേവൻ
ജയദേവൻ
ജെ. ദേവിക
ജെ.ജി. ബ്യൂട്ട്‌ലർ
ജോൺ സ്റ്റീനർ
ജോർജ്ജ് ഫ്രീഡറിൿ മുള്ളർ
ജോസഫ് പീറ്റ്
ഡാഡ്‌ലി സ്റ്റാമ്പ്
ഡേവിഡ്
ഡോ. ആര്‍. ലീലാദേവി
ഡോ. വി. കേശവനാശാൻ
തങ്കമ്മ ജി. ആർ.
തണ്ടിളത്ത നാരായണൻ നമ്പ്യെശ്ശൻ
താണുപിള്ള പി. ശുചീന്ദ്രം
താനുപിള്ള വി. തിരുവട്ടാർ
തൃക്കണ്ടിയൂർ അച്യുത പിഷാരടി
തെക്കേ അംബാടി മീനാക്ഷൻ അമ്മ
തേലപ്പുറത്തു നാരായണ നമ്പി
തോട്ടക്കാട്ടിൽ മേലേതിൽ കോവുണ്ണി നെടുങ്ങാടി
തോട്ടക്കാട്ട് ഇക്കാവമ്മ
തോമസ് പോൾ
ദേശമംഗലത്ത് ഇക്കണ്ടവാര്യർ
ദ്വിജേന്ദ്ര ലാൽ റായ്
നടുവത്തു മഹൻ നമ്പൂതിരി
നമ്പൂതിരി എം.എൻ.
നളിനകുമാരി
നായർ ഇറാനിയൽ
നായർ എൻ.സി.
നായർ എസ് വി
നാരായണ അയ്യർ
നാരായണ പണിക്കർ ആര്‍
നാരായണ പിഷാരടി കെ പി
നാരായണ പിള്ള
നാരായണ ഭട്ടതിരിപ്പാട് മേൽപ്പത്തൂർ
നാരായണ മേനോൻ കപ്പക്കാട്ട്
നാരായണഗുരുക്കള്‍ കെ.
നാരായണൻ നമ്പീശൻ ടി.
നാരായണൻ നമ്പൂതിരി
നാരായണൻ നമ്പൂതിരി ചെറുകുന്നത്ത്
നാരായണൻ നായർ പക്കാവത്തു
നാരായണന്‍ പനങ്ങടവത്ത്
നാരായണപിള്ള
നീലകണ്ഠ ശർമ്മ പുന്നശേരി നമ്പി
നീലകണ്ഠപ്പിള്ള
നീലകണ്ഠശാസ്ത്രി
പഞ്ചാനന ഭട്ടാചാര്യർ
പണിക്കർ കെ എം
പണ്ഡിറ്റ് കെ.പി.കറുപ്പൻ
പത്മനാഭ പിള്ള മന്നത്ത്
പത്മനാഭ മേനോൻ തലക്കാട്ട്
പനച്ചിരത്തു കൃഷ്ണപ്പിള്ള
പയ്യംപെള്ളില്‍ പി.ഗോപാലപിള്ള
പരമേശ്വര മേനോൻ
പരമേശ്വര മേനോൻ തോരനാട്ട്
പരമേശ്വര ശാസ്ത്രികള്‍
പരമേശ്വരൻ നായർ പി.കെ.
പരമേശ്വരൻ പിള്ള
പരമേശ്വരൻ പിള്ള കെ
പരമേശ്വരൻ പിള്ള വടയത്തുകോട്ട
പരമേശ്വരൻ പിള്ള വെങ്കുളം
പരമേശ്വരൻ മൂസത് ടി സി
പാച്ചുമൂത്തത് വൈക്കത്ത്
പാറയില്‍ രാമന്‍ നമ്പൂതിരി
പി.കെ.നാരായണപിള്ള
പി.വി. കൃഷ്ണ വാരിയർ
പി.വി.പി.എ.
പിഷാരടി കെ. ആർ.
പിള്ള ആർ.ബി.
പിള്ള കെ ആര്‍ സി
പുത്തേഴത്ത് രാമൻ മേനോൻ
പുനം നമ്പൂതിരി
പുരുഷോത്തമൻ നമ്പൂതിരി എസ്
പൊറ്റെക്കാട്ട് എസ്. കെ.
പ്രസാദ് ജഗതി കെ.എം.
ബാലകൃഷ്ണ വാരിയർ
ബാലകൃഷ്ണൻ നായർ എൻ
ബാലകൃഷ്ണപിള്ള എ
ബാലകൃഷ്ണപ്പിള്ള
ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്‌ലി
ബ്രഹ്മശ്രീ ആനന്ദനാരായണ ശാസ്ത്രി
ബ്രഹ്മശ്രീ രാമശാസ്ത്രി
ഭാസ്‌കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്
ഭാസ്‌കർ ടി.എസ്.
മങ്കട കോവിലകത്തു ഉദയവർമ്മൻ
മഹാൻ നമ്പൂതിരി നടുവത്തു
മാടശ്ശരി മാധവവാാര്യര്‍
മാധവ ശാസ്ത്രികൾ കണ്ടിയൂർ
മാധവി അമ്മ തോട്ടക്കാട്ട്
മാനവിക്രമ എട്ടൻ തമ്പുരൻ
മാർസ്ഡൻ, വില്യം
മിനൂമസാനി
മുത്തു കൃഷ്ണനായിഡു
മുരുകനെഴുത്തച്ഛൻ
മുഹമ്മദലി
മേരി പി. ലൂയിസ്
രവിവർമ്മ എല്‍ എ
രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോര്‍
രാഘവൻ നായർ
രാഘവൻ നായർ എ. എൻ.
രാഘവൻ പിള്ള ടി എന്‍
രാഘവപ്പിഷാരടി കല്ലേക്കുളങ്ങര
രാജരാജവർമ വടക്കുംകൂർ
രാമകൃഷ്ണപ്പിള്ള
രാമൻ തമ്പി
രാമൻ തമ്പി പി
രാമൻ മേനോൻ
രാമൻ മേനോൻ ടി.കെ.
രാമൻപിള്ള സി.വി
രാമന്‍മേനോന്‍
രാമപുരത്തു വാരിയർ
രാമപുരത്തു വാരിയർ
രാമപൈ
രാമമൂർത്തി സി
രാമവർമ്മ അപ്പൻ തമ്പുരാൻ
രാമവാര്യർ
വടശ്ശേരി തൈപ്പറമ്പില്‍ കൃഷ്ണ മേനോൻ
വനഭിക്ഷു
വളളത്തോൾ നാരായണമേനോന്‍
വാട്ഭടൻ
വാര്യർ
വാസുണ്ണി മൂസ്
വാസുദേവ പൊതുവാൾ ആര്‍
വാസുദേവന്‍ മൂസത് കെ
വാസുദേവൻ മൂസത് സി.കെ
വി. ബാലകൃഷ്ണന്‍
വി.എസ്. നാരായണൻ നമ്പൂതിരി
വി.ഐ.മന്നാടിയാർ
വി.സി. ബാലകൃഷ്ണപ്പണിക്കർ
വിദ്വാൻ സി.ശങ്കുണ്ണി നായർ
വെങ്കിട സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ
വെട്ടം മാണി
വെണ്മണി
വെണ്മണി പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്
വെണ്മണി മഹൻ
വെളുത്തേരിൽ കേശവൻ വൈദ്യർ
വേങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായനാർ
വേദബന്ധു
വൈദ്യന്‍ മാലൂര്‍ ഗോപാലന്‍ നായര്‍
വ്യാസൻ
ശങ്കരൻ ചീരാളം
ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് കാണിപ്പയ്യൂർ
ശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ പി
ശങ്കരമേനോൻ കപ്പാടത്തു
ശംഭു നമ്പൂതിരി
ശർമ്മ
ശൂരനാട് കുഞ്ഞൻപിള്ള
ശ്രീകണ്‌ഠേശ്വരം പദ്മനാഭപിള്ള
ശ്രീധരന്‍പിള്ള
ശ്രീനിവാസ ശാസ്ത്രി എ
ശ്രീമതി. സത്യനാഥൻ
സാൻഡിഗ്രാൻ
സാംബാശിവ ശാസ്ത്രി
സി. അച്ചുത മേനോൻ
സി. അന്തപ്പായി
സുകുമാരൻ കെ
സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ
സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള
ഹരിശർമ്മ എ.ഡി
ഹെര്‍മന്‍ ഗുണ്ടര്‍ട്ട്
റവറന്തു മാത്തൻ ഗീവർഗീസു
റായര കുറുപ്പു ടി.വി.
റാവു ബഹാദൂർ